Často kladené dotazy

  Všeobecné

faq

Peer to peer půjčky

Připravili jsme pro Vás odpovědi na otázky, které často kladou investoři nebo zájemci o firemní úvěr. Seznam nepředstavuje úplný přehled informací a je určen výhradně pro informativní účely.

Co jsou P2P půjčky?

P2P půjčky jsou půjčky, které jsou zprostředkovávány mezi investory a příjemci půjčky bez účasti bank nebo nebankovních institucí.

Jak se P2P půjčky liší od klasických bankovních úvěrů?

V porovnání s klasickými bankovními úvěry představují P2P půjčky transparentnější, levnější a rychlejší řešení pro podnikové finance. Další výhodou jsou férové podmínky bez skrytých poplatků či poplatků předem. Provozní náklady P2P platforem jsou mnohem nižší a administrativní proces je méně časově náročný, než je tomu u bank. Platformy tak mohou příjemcům půjček nabídnout lepší úrok a investorům zajímavější výnosy. 

Kdo jsou příjemci půjčky?

Na platformě SymCredit jsou příjemci půjčky zpravidla malé či středně velké podniky.

Poskytují příjemci P2P půjček záruky?

Investice do P2P půjček nejsou garantovány ani pojištěny. U podnikatelských půjček se proto často vyžaduje, aby majitelé podniků poskytli osobní záruku, aby v případě, že podnik zkrachuje, byl jeho majitel stále zodpovědný za splácení půjčky. 

Co z P2P půjček dělá bezpečnou investici?

Statistiky od největších a nejznámějších poskytovatelů P2P firemních půjček ukazují, že naprostá většina byla splacena v plné výši a včas. U SymCreditu každého zájemce o půjčku posuzujeme velmi pečlivě a přijímáme jen ty, které považujeme za úvěruschopné a spolehlivé. Firma musí existovat optimálně déle než dva roky a jak společnost, tak její vedení musí mít čistou kreditní historii a právní bezúhonnost.

Jsou P2P půjčky zajištěné?

P2P půjčky obvykle zajištěné nejsou. Někteří poskytovatelé P2P půjček vytvořili rezervní kapitál, ze kterého by mohli odškodnit investory pro případ, že půjčka nebude splácena. Nicméně ani toto opatření nemusí znamenat dostatečnou ochranu investora před ztrátou části investovaného kapitálu.

Jaké úrokové sazby příjemci půjček platí?

SymCredit poskytuje půjčky na 3-5 let s úrokovou sazbou 6-15 %. Úroková sazba se liší v závislosti na rizikové kategorii, na typu půjčky a době její splatnosti.

Jaké úrokové sazby investoři vydělají?

Investoři u SymCreditu neplatí žádné poplatky a roční výnosy z investic se pohybují mezi 8-14 %.

Znají se poskytovatelé a příjemci půjček navzájem?

V případě osobních půjček je totožnost investorů a příjemců půjček striktně důvěrná. U SymCreditu ví investor přesně komu půjčuje, může klást příjemcům půjčky dotazy a pravidelně dostává informace o tom, jak se společnosti daří.

Jak si investoři vybírají jistinu a úroky?

Každý příjemce úvěru splácí jistinu a úroky na účet společnosti SymVest s.r.o. V momentě, kdy SymVest splátku obdrží, přepošle příslušnou jistinu a úroky na unikátní SymCredit účet investora. Prostředky ze SymCredit účtu si může investor nechat vyplácet měsíčně, kvartálně, ročně, případně je může reinvestovat do dalších P2P úvěrů.