Symfonie P2P investiční fond

crown

Symfonie Investiční fond

Investiční fond Symfonie investuje do diverzifikovaného portfolia P2P úvěrů vydaných úspěšný světovými P2P platformami. Při výběru úvěrů bereme v úvahu nejen úrokovou míru, ale také kvalitu daného úvěru. Snažíme se vybírat jen ty úvěry, které nabízejí nejlepší poměr výnos / riziko. Očekávaný roční výnos z fondu je 6 – 10 % . Fond je vhodný především pro ty investory, kteří hledají zdroj stabilního příjmu v delším časovém horizontu.

Přehled platforem

graph

Prosper – Americká P2P platforma se zaměřením na spotřebitelské úvěry fungující od roku 2005. Dosud vydala úvěry v hodnotě vice ne2,4 miliardy USD.

Linked Finance – Irská platforma, která od roku 2013 poskytuje úvěry malým a středním podnikům. Většina půjček je osobně garantována řediteli podniků. Zafinancovány půjčky v hodnotě 250 milionů EUR.

Bondora – Estonská platforma fungující od roku 2010. Dosud zafinancovány půjčku v hodnotě více než 82 milionů EUR.

KLÍČOVÉ PARAMETRY FONDU

ico_bags

  • Profesionálně řízené portfolio, mezinárodní diverzifikace, měnové zajištění
  • Portfolia se splatností 3 a 5 let
  • Investováno do úvěrů na zavedených úspěšných P2P platformách
  • Výplata nebo reinvestování jistiny a úroků
  • Očekávaný výnos 6 –  10 %
  • Výběr měny EUR/GBP/USD
  • Minimální investice – EUR 100 000 (nebo ekvivalent lokální měny)

Pro více informací o P2P Investičním fondu nás kontaktujte na info@symfoniegroup.com.

Informace o Symfonie Lending Fund je jenom informativní. Nepředstavuje nabídku ani výzvu k upisování podílů na investičním fondu.  Informaci by mohl byt neúplné a mohou podléhat změně.