Kdo si může se SymCredit půjčit?

06

SymCredit umožňuje dostupnost půjček řadě českých firem. Úspěšný žadatel o půjčku musí splňovat následující kritéria:

  • Sídlo firmy v ČR
  • Registrace u obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku
  • Podnik s minimálně dvouletou historií (výjimku tvoří ručení nemovitostí)
  • Trvalý pobyt vlastníka firmy v ČR
  • Bezdlužnost (žádné nevyrovnané závazky ze soudních sporů, pokut a exekucí)
  • Žádné daňové závazky po splatnosti
  • Čistá kreditní historie jak společnosti, tak jejích vlastníků