Jak to funguje?

messages1

Peer to Peer (P2P) platformy lze přirovnat k tržišti, kde se za pomoci internetových technologií setkávají investoři s firmami, které si chtějí půjčit.

Zvýšení náročnosti na rizikovost v bankovnictví otevřelo v oblasti poskytování půjček příležitost pro tzv. Peer to Peer platformy. Tento druh půjček funguje ve světě již delší dobu a jejich obliba neustále stoupá. P2P půjčky nejsou určené jen pro ty, kteří si chtějí peníze výhodně půjčit, ale také pro ty, kteří je chtějí zajímavě zhodnotit. Na platformě SymCredit mohou investoři dosáhnout ročního výnosu z investic mezi 8-14 % a zároveň podpořit inovativní a kreativní podnikatelské záměry.

list

V porovnání s klasickými bankovními úvěry představují P2P půjčky mnohem transparentnější, levnější a rychlejší řešení pro podnikové finance. Provozní náklady P2P platforem jsou nižší a administrativní proces méně časově náročný, než je tomu u bank. Platformy tak mohou příjemcům půjček nabídnout lepší úrok a investorům zajímavější zisky.

lupa

P2P firemní úvěry jsou obecně využitelné především pro malé a střední podniky, které banky často odmítají. U P2P půjček závisí finální rozhodnutí na investorovi. Firmy by P2P půjčky neměly ale vnímat jako variantu krátkodobého úvěru a měly by být využívány především k financování střednědobých potřeb společnosti. Hodí se například jako investice do vývoje, marketingu a navýšení pracovního kapitálu.

list_star

P2P platformy používají pro ohodnocení žadatele o půjčku obdobné nástroje a postupy jako banky. Každý zájemce o půjčku je u SymCreditu posuzován velmi pečlivě a přijímáme jen ty, které považujeme za úvěruschopné a spolehlivé. Žadatelé, kteří nevyhovují kritériím, úvěr nedostanou.

person

Pokud žadatel splní veškerá stanovená kritéria, provede se finanční analýza. Na základě jejích výsledků je stanoveno úvěrové hodnocení (rating) a žadateli nabídnuta úroková sazba. Žadatelé o půjčku s vyšším ratingem platí nižší úrokové sazby.

mech

Investice do P2P půjček nejsou garantovány ani pojištěny a existuje samozřejmě riziko, že příjemce půjčky nebude své závazky řádně a včas plnit. U firemních úvěrů se proto často vyžaduje, aby se majitelé podniků za úvěr osobně zaručili. V případě, že by zbankrotovala platforma, bude investor dostávat splátky dál přímo od příjemce půjčky. Pro zajištění stabilního výnosu s minimálním rizikem je proto velmi důležité diverzifikovat investice mezi více půjček s různou délkou splatnosti a rizikovosti.