Transparentní poplatková struktura

  • Žádost o půjčku je zcela zdarma a vyplněním online žádosti Vám nevzniká žádný závazek.

  • Poplatky, které účtujeme žadatelům o půjčku, se liší v závislosti na rizikové kategorii, na typu půjčky a době její splatnosti.

  • Poplatek za prověrku žadatelské firmy slouží k pokrytí nákladů na shromáždění a ověření veškeré požadované dokumentace.

  • Poplatek za zprostředkování půjčky zaplatíte jen v případě, že je Vaše půjčka investory zafinancována a Vy se rozhodnete úvěr akceptovat. Poplatek si strhneme při připsání úvěru na Váš účet.

  • Vystavení schválené půjčky na stránkách SymCreditu je zdarma.

 

  • POPLATEK ZA PROVĚRKU FIRMY / SHROMÁŽDĚNÍ A OVĚŘENÍ DOKUMENTACE
Typ/ Kategorie půjčky A B C
Minimální poplatek 2 000 Kč 3 000 Kč 4 000 Kč
Podnikatelská půjčka/ Kapitálová půjčka 1,0 % 1,0 % 1,0 %
Developerská půjčka 1,5 % 1,5 % 1,5 %
Maximální poplatek 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

 


  • POPLATEK ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PŮJČKY
Typ/ Kategorie půjčky A B C
Podnikatelská půjčka/ Kapitálová půjčka – 24 měsíců 1,5 % 2,0 % 2,5 %
Podnikatelská půjčka/ Kapitálová půjčka – 36 měsíců 2,0 % 2,5 % 3,0 %
Podnikatelská půjčka/ Kapitálová půjčka – 48 měsíců + 3,0 % 3,5 % 3,5 %
Developerská půjčka – 24 měsíců 2,0 % 2,5 % 3,0 %
Developerská půjčka – 36 měsíců 2,5 % 3,0 % 3,5 %
Developerská půjčka – 48 měsíců 3,5 % 3,5 % 4,0 %

Bezproblémový příjemce půjčky, který splatí všechny splátky včas, bude odměněn vrácením 25 % z poplatku za zprostředkování půjčky.

Poučení o rizicích

Vypůjčením peněz vystavujete svou společnost potenciálním rizikům. Hotovost firmy, která by za jiných okolností mohla sloužit na nákup nového zařízení, investici do dalších projektů, na platy a bonusy pro zaměstnance a vlastníky, musí být použita na splácení vašich závazků. Pokud nesplatíte půjčku včas, mohou věřitelé zahájit vymáhání dluhů právní cestou, které může v konečném důsledku uvést vaši firmu do insolvence. Měli byste tedy pečlivě zvážit výši potřebného úvěru a půjčit si jen takovou částku, kterou můžete realisticky splatit.